Inget IT stöd till skolorna i små kommuner

Hannah Bergstedt, Riksdagsledamot (S) debatterade med utbildnings-minister Jan Björklund (FP) hur den digitala kompetensen ska garanteras i små kommuner som t ex Arvidsjaur och Arjeplog. Frågan till regeringen är om de tänker ta initiativ utifrån den utsatthet som små kommuner har?  

– Den digitala kompetensen är en av nyckelkompetenserna för ett livslångt lärande, enligt EU-kommissionen. Enligt läroplanen ska grundskoleeleverna lära sig att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Men även om skolorna satsar på it så används de nya verktygen sällan i undervisningen, enligt en granskning av Skolinspektionen, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (s).

– Enligt läroplanen ska grundskoleeleverna lära sig använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Men även om skolorna satsar på IT så används de nya verktygen sällan i undervisningen enligt en granskning av skolinspektionen, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (s).

– Många små kommuner, exempelvis Arvidsjaur och Arjeplog, upplever det som svårt att klara läroplanens ambitioner, inte minst när det gäller it eller IKT. Även om Arvidsjaur under flera år har utmärkt sig som en bra skolkommun, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (s).

– Jag konstaterar att istället för att vilja utveckla skolan, se de bekymmer som finns i mindre kommuner och vilja göra något åt det, så skyller utbildningsminister Jan Björklund som vanligt ifrån sig på oss socialdemokrater. Han inser inte och tar inte sitt ansvar som utbildningsminister för hela landet, säger Hannah Bergstedt (S).

Interpellationen 

 Debatten


För mer information:

Hannah Bergstedt
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 ? 639 19 17

facebook Twitter Email