Inga besked om E10:an!

– Jag är orolig för att vi kommer att få se fler olyckor på E10:an innan nödvändiga åtgärder är genomförda. Jag tycker därför mina frågor om när det finns pengar för att sätta igång med åtgärderna är fulltberättigade. Det säger Karin Åström, Riksdagsledamot (S) som tillsammans med riksdagsledamot Leif Pettersson ställt frågor till ansvariga statsrådet Catharina Elmsäter – Svärd i samband med en interpellationsdebatt i riksdagen.

Karin Åström understryker   att statsrådet lämnat tillräckligt klara och tydliga besked på frågorna.

– Jag tycker att det är viktigt att ta t ex Sveriges Åkeriföretag, Yrkesförarnasförbund Transportarbetarförbundet och berörda kommuners långa arbete för att uppmärksamma bristerna på E10:an på allvar och lämna besked. Och jag tycker att statsrådet Cahtarina Elmsäter-Svärd (M) fortfarande är svaret skyldig till alla som bor utefter och alla som trafikerar E10an, säger Karin Åström,

Riksdagsledamot (S) om debatten. Leif Petterson konstaterade att det enda delen av svaret som hade något innehåll handlade om vägen Kaunisvaara – Svappavaara och inte åt E10:an.

– Jag bara konstaterar att statsrådets svar handlar om fel väg. Det här svaret visar regeringens syn på riksdagen. Det spelar inte så stor roll hur man svarar bara man blir av med frågan och särskilt när det gäller vägar långt uppe i norr, säger Leif Pettersson.

– Trafiksäkerheten på E10:an är vintertid en av de sämsta i Sverige med ett tiotal olyckor bara i år, menar han.

För mer information:
Karin Åström
Riksdagsledamot Socialdemokraterna i Norrbotten
070 – 231 66 99

Leif Pettersson
Riksdagsledamot Socialdemokraterna i Norrbotten
070 – 606 98 40

 Länk till  frågan  

Eller se debatten  

 

facebook Twitter Email