Hur går rekryteringen till Sveriges största garnisonsort?

Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) från Norrbotten debatterade rekryteringsläget till försvaret i allmänhet och i synnerhet till Boden som är med försvarsminister Karin Enström (M) sent på tisdag kvällen. 

 

– Det är allvarligt att försvarsministern inte kan säga mer om hur det går att rekrytera soldater till det svenska försvaret och till Boden som är Sverige största garnisonsort. ?Följer noga Försvarsmaktens arbete? det är faktiskt inget svar, säger Leif Petterson, riskdagsledamot (S).

 

– För mig är det oroande när jag får siffror som säger att det i snitt är 25 procent som hoppat av hittills. Det är personer som blivit antagna och påbörjat utbildningen men sedan av en eller annan orsak hoppat av på vägen, säger Leif Petterson, riskdagsledamot (S).

 

– Svårigheten är, som jag ser det, att klara rekryteringen eftersom soldaterna först ska genomgå en utbildning och sedan få en placering på ett förband. Det skulle vara bättre att vända på detta och från början ge en placering på ett förband så de vet vart de ska efter avslutad utbildning. Då tror jag också att det kan vara lättare att föra en diskussion med de soldater som ska komma till Boden, för att ta det som exempel, säger Leif Petterson, riskdagsledamot (S).

 

Interpellationen  

Debatten 

Protokollet  

För mer information:
Leif Pettersson
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070  606 98 40

facebook Twitter Email