Hotet mot den fria skoteråkningen är missriktad och riskerar många jobb

Upprördheten är stor från riksdagsledamot Leif Pettersson (S) i Trafikutskottet som även sitter med i snöskoterorganisationen Snofeds styrelse över regeringen som uppenbarligen förbereder en skoterfientlig politik. Han känner sig tillbaka kastad till skoterdebatten under tidigt 80-tal. Bakgrunden är att Miljödepartementet har beställt en utredning av Naturvårdsverket som skulle innebära slutet för den friaskoteråkningen.

– Det är helt fel att se skotern som ett miljöproblem. Jag trodde att vi kommit ifrån det redan på 80-talet. Hela hanteringen av skoterfrågan hos Miljödepartementet visar hur fel tänkt det är, säger Leif Pettersson (S) riksdagsledamot i Trafikutskottet.

– Skoteråkningen är i grunden en trafikfråga som har stor betydelse för jobben inte minst inom besöksnäringen. En fråga som borde hanteras som en infrastrukturfråga inom Trafikverket. Det behövs en sammanhållen skoterpolitik för att ta vara allt positivt med skoteråkningen både de jobb och rekreation den ger, säger Leif Pettersson (S) riksdagsledamot i Trafikutskottet.

– Självklart är det viktigt att alla intressen kan samsas i naturen. Det är inte rimligt att peka ut en svartepetter ? skotern ? och därmed förbjuda den friaskoteråkningen i hela Sverige, säger Leif Pettersson (S) riksdagsledamot i Trafikutskottet.

– Hanteringen av skoteråkningen genom att beställa utredningar för att förbjuda den friaskoteråkningens så visar den borgerliga än en gång att de inte förstår sig på skoteråkningen vare sig som fritidsintresse, dess betydelse för jobben eller dess betydelse för glesbygden, säger Leif Pettersson (S) riksdagsledamot i Trafikutskottet.

– Vi värnar den friaskoteråkningen och självklart ska det finnas förbudsområden p g a för att skydda t ex rennäring, planteringar, natur- och kulturvärden. Men vi kan inte göra skoteråkningen till ett undantag. Det vore ett stort svek mot oss i norra Sverige, inte minst oss norrbottningar, säger Leif Pettersson (S) riksdagsledamot i Trafikutskottet.

facebook Twitter Email