Högre böter i transportbranschen

Regeringen har beslutat att höja sanktionsavgifterna för transportföretag som gör allvarliga överträdelser.

Det gäller till exempel när föraren avviker från kör- och vilotider eller vid felaktigheter med färdskrivaren.

– Alla som jobbar i transportbranschen ska ha schysta villkor och vi jobbar nu med en rad olika åtgärder för att komma tillrätta med de oegentligheter som finns, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot med placering i trafikutskottet.

Sanktionsavgifterna för överträdelser av mindre allvarlig art sänks till 500 kr respektive 1 000 kr. För mer allvarliga överträdelser höjs i stället avgifterna till mellan 2 000 kr och 20 000 kr.

För synnerligen allvarlig överträdelse differentieras avgiften till 8 000 kr eller 20 000 kr. För de allvarligaste överträdelserna kommer sanktionsavgiften dessutom att öka gradvis ju mer regeln överträds. Sanktionsavgiften ökar med 20 000 kr för varje gång som ett företag inte medverkar till att kontroll kan genomföras.

Om flera överträdelser begås höjs takbeloppet, dvs. den sanktionsavgift som ett företag sammanlagt kan få, till 800 000 kr. Avgiften får dock inte överstiga en procent av årsomsättningen.

Ändringarna kommer att träda i kraft den 1 mars 2018.

– Tillsammans med förslaget som innebär att polisen och tullen ska kunna klampa fordon i upp till 36 timmar blir det nu allt mer kostsamt för oseriösa åkare att bryta mot rådande bestämmelser vilket förhoppningsvis kommer att leda till färre överträdelser, avslutar Leif Pettersson.

För mer information:

Leif Pettersson, riksdagsledamot
070-606 98 40

 

 

 

facebook Twitter Email