Historisk budgetsatsning på sjukvården och äldreomsorgen

Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör nu en historisk budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg, storsatsar på hälso- och sjukvården och lägger ytterligare 10 miljarder till välfärden utöver de 12,5 som aviserades redan i våras.

– Dagens budgetnyhet på välfärdsområdet innebär nära på miljardregn över länet, vilket såklart är oerhört glädjande, jublar Socialdemokraterna Norrbottens ordförande tillika riksdagsledamot Fredrik Lundh Sammeli.

– Jag har under våra år i regeringsställning fått lämna viktiga och glädjande besked tidigare men aldrig på de här nivåerna, detta är en del av en historiskt stor budget med stora investeringar i välfärden och åtgärder för att återstarta Sverige. Såklart är jag som socialdemokrat oerhört stolt.

Dagens besked innebär totalt 858 miljoner kronor till länet fördelat på fyra delar, en bred permanent resursförstärkning för att stärka svensk äldreomsorg, en dubblering av det äldreomsorgslyft som redan är sjösatt för att ge personalen bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete, pengar till regionerna för att exempelvis kunna förstärka arbetet med att korta köer och säkerställa bra arbetsmiljö, och sist men inte minst, generella välfärdspengar till våra kommuner.

– Våra äldre förtjänar en trygg ålderdom och äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete. Regeringen har påbörjat det långsiktiga arbetet med att stärka svensk äldreomsorg och Coronavåren har verkligen satt fokus på behoven. Därför känns det fantastiskt bra att kunna svara upp och leverera med förstärkningar i mångmiljonklassen, konstaterar Fredrik Lundh Sammeli

– Nu har vi en historisk möjlighet att skapa jobb och samtidigt åtgärda våra samhällsproblem. Vi ska bygga vårt samhälle starkare än det var innan krisen. För att hela Sverige ska gå stärkt ur krisen krävs historiska satsningar inom välfärden, på sjukvården och äldreomsorgen. Det genomför vi nu, säger Fredrik Lundh Sammeli avslutningsvis.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot
För kontakt Camilla Friberg 076-762 23 22

facebook Twitter Email