-Haparandabanan -nyckeln till jobb och tillväxt för hela regionen!

– En förstärkt Haparandabana ?utbyggd med persontrafik ? skulle innebära ett ordentligt lyft för hela regionen. Det säger landstingsrådet Maria Stenberg tillsammans med kommunalråden Ellinor Söderlund, Kalix och Peter Waara, Haparanda. Gemensamt pekar de på den drastiska uppväxlingen av såväl arbetsmarknad som utbildningsmöjligheter,  som nya förutsättningar för dagpendling mellan Haparanda och Luleå skulle kunna innebära.

Tisdag 26 januari uppvaktar de tillsammans infrastrukturminister Anna Johansson i syfte att övertyga henne om persontrafikens och dagpendlingens positiva möjligheter.

-I stort sett är såväl planering som det mesta av finansieringen klart. Det vi nu behöver är regeringens ok till Trafikverket så att vi får också den statliga medfinansieringen på plats, understryker Maria Stenberg.

-Det saknas persontrafik i området, konstaterar Peter Waara och pekar på det faktum att ett sammanknutet nät mellan Uleåborg och Luleå också skulle innebära att Sverige och Finland knyts ihop på ett helt nytt sätt.

-Men framför allt innebär en sådan tåglinje för persontrafik att man i området når 420 000 personer inom några timmar. Det stärker förstås hela regionens attraktionskraft för företags ? och affärsetableringar, säger han.

För mer information

Maria Stenberg
Landstingsråd (s)
070 222 18 06

Ellinor Söderlund
Kommunalråd Kalix(S)
073 180 19 29

Peter Waara
Kommunalråd (s) Haparanda
070 690 40 43

facebook Twitter Email