Hannahs interpellation kan leda till regeringsuppdrag

Idag debatterade Hannah Bergstedt riksdagsledamot (S) med Jan Björklund (FP), utbildningsminister ang normkritisk sexualundervisning

– Det är glädjande att utbildningsminister Jan Björklund var så tillmötesgående i debatten och lovade att titta på hur de olika uppdragen som givits kring detta har fallit ut. Han sa i debatten att han tyckte det var en bra idé att göra en uppföljning, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (s).

– Min fråga till ministern var vad ministern vill göra för att säkerställa att samtliga elever får tillgång till en normkritisk sexualundervisning? Bakgrunden till frågan är att det under den senaste tiden har debattens vågor gått heta kring sexuella övergrepp och våldtäkter av kvinnor, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (s).

– Det går inte nog att understyrka att normkritisk sexualundervisning är ett viktigt verktyg för att förebygga sexualbrott. Kvaliten och tillgången idag beror på lärare, rektorers engagemang och varierar kraftigt mellan skolorna. Med tanke på betydelsen för de förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp  som sexualundervising anses ha är det märkligt att det hanteras så godtyckligt, säger Hannah Bergstedt (S) riksdagsledamot.

– Värderingar och normer är svåra att lagstifta kring. Förändringar kräver och bygger på kunskap och möjlighet att diskutera och synliggöra förlegade uppfattningar. Sexualundervisningen i skolan är ett viktigt tillfälle att få diskutera detta. Kvaliteten i sexualundervisningen ser dock mycket olika ut. Det är därför viktigt att sexualundervisningen kvalitetssäkras så att alla,, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (s)

Länk till debatten

Länk till frågan

facebook Twitter Email