Hannah tar steget fram i riksdagen

Vid den Socialdemokratiska Riksdagsgruppens möte under tisdag kväll beslutades att Hannah Bergstedt kliver fram och får större ansvar genom att bli vice gruppledare för Socialdemokraterna i Riksdagens Skatteutskott.

Hannah Bergstedt byter därmed från Civilutskottet till Skatteutskottet. Och uppdraget som vice gruppledare innebär nu också ett ökat ansvar och förstås ett stort  förtroende från den egna gruppen i riksdagen.

Uppdraget innebär bl a att hon är en av de yngsta socialdemokratiska ledamöterna som lyfts fram till mer ledande uppdrag i riksdagsarbetet. Det är också ovanligt att bli gruppledare eller vice gruppledare under sin första mandatperiod i riksdagen.

Hannah Bergstedt är född 1977 och har som socialdemokrat representerat Norrbotten i riksdagen på en egen plats sedan valet 2010. Fram till och med nu har hon arbetat i Civilutskottet som bl a har hand om frågor som handlar om familjefrågor, konsumentfrågor och bostadspolitik.Hannah var under 2007-2008 ersättare i riksdagen för riksdagsledamoten Fredrik Lundh och 2008-2009 ersättare för Kristina Zakrisson (båda Norrbottens läns valkrets).

För ytterligare kontakt:
Hannah Bergstedt
Riksdagsledamot
070   639 19 17

facebook Twitter Email