”Gruvorterna behöver särskilt bostadsstöd”

-Hur ska vi i bl a -Malmfältskommunerna Gällivare och Kiruna hantera den extrema och gigantiska omvandling och omflyttning som gruvnäringen tvingar oss till? Det undrade kommunalrådet Tommy Nyström och ombud från Gällivare, när kongressen under fredagen diskuterade en ny, modern socialdemokratisk bostadspolitik. Han lyfte framför allt de ekonomiska konsekvenserna för enskilda som tvingas flytta ifrån sina bostäder till nyproducerade och avsevärt dyrare boenden.

– Vi måste skapa regelverk som ger samhället möjlighet till stöd  – både till kommuner och enskilda som drabbas. Det menade Tommy Nyström också i samtal med socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson Veronica Palm.

Han beskrev den alltmer akuta situationen i framför allt Gällivare och Kiruna också för ledningen för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) Leif Jakobsson, ordförande och Kurt Eliasson, vd.

-Rakt under samhället Malmberget i min kommun finns en av LKAB,s stora järnmalmsgruvor. En gigantisk verksamhet som vi är stolta över och som staten har anledning att vara nöjd över de intäkter som verksamheten inbringar. Det handlar ju om mer än 15 miljarder för 2011 och dryga 11 miljarder 2012 ? enbart i vinst, betonade Tommy Nyström.

 

– Parallellt med de hisnande överskotten till det svenska samhället breder gruvan  ut sig allt mer och en allt större del av Malmbergets samhälle monteras ned,  bit för bit. Under 2000-talet har takten ökat avsevärt och allt större bostadsområden är berörda. Inom 20 år väntas  hela västra Malmberget vara uttömt. Det konstaterade Tommy Nyström och pekade på den centrala ödesfrågan:

– Hur man ska vi  hantera de ekonomiska konsekvenser för de människor som tvingas flytta. Dagens regelverk måste ses över för att kunna ge stöd och hjälp åt kommuner som hamnar i en situation där hela samhällen måste flyttas, menade han bl a.

-Situationen är extraordinär och kan sammanfattas i en mening: Utjämna skillnader i boendekostnad för människor som tvingas flytta till följd av gruvbrytningen i Malmberget och andra berörda orter skickade Tommy Nyström med som ett tydligt budskap till såväl kongressombud som SABO:s ledning. 

För mer information eller kontakt Norrbottens ombud vid Socialdemokraternas kongress i Göteborg 3-7 april

Agnes Szögi                      
070 520 40 66 
agnes.szogi@socialdemokraterna.se

Stefan Wikèn
070 365 90 55
stefan.wiken@socialdemokraterna.se

 

 

 

facebook Twitter Email