Gröna omställningen kräver satsningar -socialdemokratisk politik levererar

Hannah Bergstedt och Linus Sköld skriver om behovet av satsningar för att lyckas med den gröna omställningen.

Klimatet är en av vår tids ödesfrågor. Att ställa om från fossilberoende är en absolut nödvändighet såväl på kort sikt som för framtida generationer. I Norrbotten pågår just nu en av de största omställningarna i modern tid. De kommande åren ska många miljarder investeras i ny grön basindustri, och vis tår inför en ny industriell revolution. Det ger eko i vår omvärld och placerar Norrbotten i hela världens blickfång.

Saker sker aldrig av sig självt. Det är viktigt att komma ihåg. Framöver kommer vi kunna skörda frukterna efter att socialdemokratisk politik har pekat ut riktningen, och möjliggjort satsningar och nya företagsetableringar. För att alla de aviserade satsningarna ska bli verklighet krävs att staten bidrar till att skapa förutsättningar som möjliggör etableringar och expansioner. Vi har kommit långt i det arbetet men fortfarande kvarstår utmaningar vi måste lösa. Här är några av de områden som vi ser att det behövs ytterligare en ambitionshöjning inom:

1.Snabbare tillståndsprocesser Takten i tillståndsprocesser och samhällsexpansioner behöver ökas, utan att det sker på bekostnad av rättssäkerheten. Länsstyrelserna behöver mer resurser för att kunna rekrytera kompetent personal som kan bidra arbetet. Långsamma tillståndsprocesser får inte bli ett hinder för företag att välja att etablera sig i länet.

2.Bättre infrastruktur Infrastrukturen håller på många håll i länet inte standarden som kommer att krävas för de nya etableringarna. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att se över och kartlägga vilka infrastrukturprojekt som behöver snabbas upp och tidigareläggas för att svara upp mot omställningens behov. Det är bra och viktigt, och dessa behöver finnas med i den nationella infrastrukturplanen i vår.

3.Kompetensförsörjning Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att se över kompetensförsörjningen i länet. Vi vet att expansionen kommer att skapa en glödhet arbetsmarknad med en brist utbildad arbetskraft. Det kommer att handla om såväl industriarbetare som arbetare inom välfärdssektorn. Det ställer krav på ett utbildningssystem som möjliggör att fler utbildar sig till de yrken där det finns brist på arbetskraft, likväl som att möjliggöra för människor att omskola sig och utbilda sig senare i livet.

Det finns knutar som behöver lösas, men framtiden ser ljus ut för Norrbotten. Särskilt med en socialdemokratisk regering vid rodret.

 

Hannah Bergstedt, (S) riksdagsledamot

Linus Sköld, (S) riksdagsledamot

 

facebook Twitter Email