Glädjande besked för länets datacenter

Idag överlämnade utredningen Sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el sitt betänkande till finansdepartementet och den innehåller såväl positiva som negativa delar för Norrbotten. Utredningen föreslår att skatten för datacenter ska sänkas vilket gynnar vår senaste basnäring men föreslår samtidigt att elskatten ska vara en och samma över hela landet för exempelvis hushåll.

? Att likställa datacenter med övrig elintensiv tillverkningsindustri är ett väldigt välkommet och glädjande besked för Norrbottens senaste basnäring säger Fredrik Lundh Sammeli ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

? De datacenter som växt fram i Norrbotten under de senaste åren är oerhört betydelsefulla för regionen. De skapar i sig arbetstillfällen och tillväxt men sätter också Norrbotten och Sverige på kartan när det gäller spännande forskning och utvecklingsarbete kring den digitala eran. Det är en bransch på frammarsch och att de nu ges konkurrensneutrala villkor kommer att vara av yttersta betydelse för att näringen ska kunna fortsätta att utvecklas fortsätter Fredrik Lundh Sammeli.

En annan del av betänkandet som hade kunnat få stor påverkan för Norrbottningarna fast ur ett negativt perspektiv är den del som handlar om energiskatten för privatpersoner. Idag betalar norra Sverige 19,4 öre per kWh i energiskatt, att jämföra med södra Sverige som betalar 29,3 öre per kWh. Anledningen till skillnaden är helt enkelt att det kostar mer att värma upp husen i norr och lagstiftningen har försökt kompensera detta genom låta transmissionsavgiften vara högre för de södra delarna av Sverige. Nu aviserar regeringen att de inte har för avsikt att gå vidare med nedsättningen av elskatt i norra Sverige innan de har hittat alternativa lösningar.

? Det är samma läge och samma behov idag så jag ser inga skäl till varför elskatten skulle likställas över hela landet. Det är glädjande att regeringen har förstått att den delen av utredningen som handlar om energiskatten för privatpersoner hör hemma i sopkorgen, säger Fredrik Lundh Sammeli avslutningsvis.

För mer information och kontakt
Fredrik Lundh Sammeli
Ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
Kontakt:
Camilla Friberg
076-762 23 22

 

 

facebook Twitter Email