Gemensam framtidssatsning för utveckling av vård och trygghet i Norrbotten

Lördag 18 augusti bjuder landstingsgrupperna för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet tillsammans med sina respektive distriktsstyrelser in till gemensamt kunskapsseminarium.  Medverkande är Caj Skoglund, utredare bl a åt Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sören Bergqvist, (v) landstingsfullmäktige i Uppsala län.
-På det här viset med kunskapsutbyte och gemensamma diskussioner vill vi fortsätta arbetet med att bygga en gemensam strategi för närsjukvården i Norrbotten. Det säger landstingsrådet Kent Ögren, som under dagen både kommer att sammanfatta diskussionerna och redovisa hittills fattade beslut.

Plats: Sunderby folkhögskola
Tid Lördag 18 augusti kl 10-ca 16

Bil Program

För mer information
Kent Ögren
Landstingsråd(s)
070 528 71 92

Monica Carlsson
Landstingsråd (v)
070 517 80 56

Agneta Granström
Landstingsråd (mp)
070 305 52 58

facebook Twitter Email