Gängens brott måste leda till längre straff

Fredrik Lundh Sammeli är ordförande i justitieutskottet.

Samhällets offensiv mot gängbrottsligheten har lett till att omkring 1 000 fler frihetsberövade än för två år sedan, många av dem toppar i gängen. Men skjutningarna och konflikterna mellan gängen fortsätter plåga vårt samhälle. Samhället ska fortsätta att stärka sina insatser för att knäcka gängbrottsligheten och lagstiftningen kring brott som sker i gängmiljö måste skärpas ytterligare.

Vi socialdemokrater vill ha längre och hårdare straff för denna allvarliga brottslighet, vilket kommer försvaga gängen ytterligare och vara ett hårt slag mot dessa grovt kriminella.

De kriminella nätverken växte fram under lång tid då samhällets motstånd var alltför vekt. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför genomfört en radikal utbyggnad av polisen och deras verktyg samt infört över 50 straffskärpningar för att knäcka gängbrottsligheten. Det har skett betydande framsteg i kampen mot brotten senaste åren. Runt om i hela landet sitter gängkriminella frihetsberövade och rättegångar mot ledarfigurer pågår. Men gängen kommer inte stoppas lättvindigt. Samhället måste fortsätta att stärka insatserna för att pressa tillbaka den grova brottsligheten.

Brott som begås av gängkriminella kan inte ses isolerat utan är mer allvarliga än de enskilda handlingarna eftersom de leder till en spiral av kriminalitet.

Narkotikahandeln skapar pengaflöden och mer pengar att skydda. Rekrytering av unga leder till förlorade liv och fler som bedriver kriminalitet. En hämndaktion mot ett konkurrerande gäng, vilket skjutningarna oftast är, leder till mer våld. Av denna enkla anledning ska dessa brott av gängkriminella ses strängare på och leda till hårdare straff. Straffen för de gängkriminella ska vara i proportion till grymheten i deras verksamhet.

Vi har under sommaren meddelat att unga vuxna som begår grov kriminalitet inte ska kunna förvänta sig en straffreducering, bara för att de är under 21 år, så kallad straffrabatt. Deras brott ska tas på samma allvar som andra vuxna. Lika så har vi meddelat att vi vill se över den så kallade mängdrabatten så att upprepad brottslighet ska ge högre straff.

Men detta räcker inte. Inom kort kommer vi ta emot gängbrottsutredningen, som har i uppdrag att komma med förslag på hur vi bäst skärper synen på gängkriminellas brott.  För oss socialdemokrater är en skärpt lagstiftning och längre fängelsestraff för dessa brott viktigt. Samtidigt som längre tid i fängelse visar på allvaret av brottsligheten, försvagar det också gängen förutsättningar ytterligare.

Även om hårdare straff inte är hela svaret för att stoppa gängvåldet är det en viktig del i vår politik. Precis som vår utbyggnad av Polisen med nu en bra bit över 6 000 fler anställda. Flera tusen till kommer anställas de kommande åren. De har också fler verktyg, till exempel möjligheten att i hemlighet avlyssna kriminella. Därtill stärker vi samhällets kraft långt innan brotten sker. Inga unga ska lockas in i gängen. Tidiga insatser från föräldrar, socialtjänst och skola är mycket viktiga. Ett exempel är att socialtjänsten ska få möjlighet att agera även utan föräldrars samtycke.

Att kriminella nätverk verkar i Sverige är ingen naturlag. Genom stora reformer och hårt arbetande poliser sker fler och fler framsteg för att bryta ned deras verksamhet. Vi kommer inte backa utan fortsätta samhällets motoffensiv. Som Socialdemokrater är vårt främsta uppdrag vanligt folks trygghet.

Fredrik Lundh Sammeli, justitieutskottets ordförande (S)

facebook Twitter Email