Fredrik Lundh Sammeli utsedd till regeringens särskilda utredare

Regeringen har utsett Fredrik Lundh Sammeli till särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende.

Nyheten presenterades vid en pressträff under fredagen i samband med att jämställdhets- och barnminister Åsa Regnér och inrikesminister Anders Ygeman haft möte med polisen, rättsväsendet och kvinnoorganisationer om regeringens strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor.

? Skyddet för utsatta barn behöver stärkas. Det gäller framför allt barn som utsatts för eller bevittnat våld. Många barn vistas långa tider på skyddat boende men deras rättsliga ställning är oklar. Regeringens strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor innehåller förebyggande insatser som innebär en ökad trygghet även för barnen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Fredrik Lundh Sammeli som nu utsetts till särskild utredare är riksdagsledamot för Norrbotten och ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott. Han kommer redovisa uppdraget senast 31/12 2017.

? Jag har under stora delar av mitt liv jobbat med barns rättigheter såväl i verksamhet som politiskt. Att bli utsedd av regeringen känns såklart speciellt. Barns rättsliga status när de vistas på skyddat boende behöver klargöras, det har påtalats av flera aktörer och områden som behöver ses över är till exempel barns rätt till skolgång och tillgång till hälso- och sjukvård, säger Fredrik Lundh Sammeli.

I uppdraget ingår även att även att förtydliga samhällets och enskilda aktörers ansvar för dessa barn under tiden de är på ett sådant boende. Utredaren ska särskilt analysera konsekvenserna av en tillståndsplikt för verksamheterna vid skyddade boenden som drivs av kvinnojourer och andra aktörer från civilsamhället. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

 

 

facebook Twitter Email