-Framtiden – och Norrbotten! – behöver mer av vår politik!

-Sverige och Norrbotten behöver en modern politik för framtiden! Den borgerliga regeringen hämmar i sin politik genomgående tillväxt ? och utvecklingsarbete inte bara i vårt län utan i hela landet. Det menade sammanfattningsvis Norrbottens s-ledamöter i den redovisning av riksdagsåret som de traditionsenligt gjorde och bjöd in till, på Gultzaudden i Luleå vid midsommar.

-På område efter område kan vi presentera en politik för förändring och utveckling, för rättvisa och hållbar välfärd, menade de samfällt och presenterade en rad förslag som också vunnit gehör i riksdagen.

– Vi fick till exempel med oss den borgerligt  dominerade riksdagen på att ge regeringen ett programuppdrag kring en sammanhållen gruv-och mineralindustri. Det berättade bl a Karin Åström, ledamot i näringsutskottet och en av de drivande i arbetet för ett kraftfullt och långsiktigt program för den heta tillväxtbranschen.
Andra frågor där de norrbottniska s-ledamöterna visade på alternativ och förändringsförslag handlar om regeringens obegripliga och orimliga a-kasseregler, och regelverket för sjukskrivna. 

Ett annat förslag som vunnit riksdagens gehör och där regeringen med andra ord fått se sig nedröstade av den samlade s-gruppen, är förslaget om fler satsningar på barnomsorg på obekväm arbetstid.
-Behovet av barnomsorg utanför kontorstid har vuxit i takt med  att allt fler verksamheter kräver bemanning dygnet runt, menade bl  a Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt som i en gemensam motion krävt stimulansåtgärder från regeringen.
-Det här är faktiskt ytterst en tillväxtfråga, underströk Hannah Bergstedt och pekade på att 160 av landets kommuner helt saknar barnomsorg utanför kontorstid.

En av de mera strategiska och för länet långsiktiga frågor som s-ledamöterna lyfte under sin pressträff, handlar om ett bättre och mer rättvist skatteutjämningssystem.
-Ett bra skatteutjämningssystem frigör utvecklingsresurser framför allt i de mindre inlandskommunerna  men bidrar också långsiktigt till att hålla ihop landet, betonade riksdagsledamöterna, Karin Åström, Fredrik Lundh Sammeli, Maria Stenberg, Leif Pettersson och Hannah Bergstedt bland annat.

Se bilderna från pressträffen

och missa inte sommarhälsningen på Youtube!

 

facebook Twitter Email