Framgång för jämställdhetskrav från Norrbotten

-För att vi ska kunna skapa förutsättningar för ett starkare näringsliv långsiktigt- och på riktigt – måste vi ha ett jämställt näringsliv. Då måste vi som socialdemokrater ha kraft och mod att tala så alla hör: jämställdhet i näringsliv och bolagsstyrelser handlar om lika mycket makt till både män och kvinnor. Det sa Ingela Lekfalk, Luleå, en av Norrbottens 18 ombud när kongressen behandlade motioner och yrkanden inom temaområdet ?Fler jobb i nya och växande företag?.

Yrkandet vann inte bara kongressombudens gehör utan också partistyrelsen
valde att tillstyrka Ingela Lekfalks tillägg och krav.
– Det är bra att vi som socialdemokrater pratar med hög röst om att vi tänker verka aktivt för att få ett mer jämställt näringsliv och jämställda bolagsstyrelser. Jämställdhet ska finnas i alla rum, understryker Ingela Lekfalk i sina argument för en tydlig socialdemokratisk jämställdhetspolitik på alla nivåer.

För information

Ingela Lekfalk
Ombud Norrbotten
Kongress 2013
070 530 36 76

För mer information eller kontakt Norrbottens ombud vid Socialdemokraternas kongress i Göteborg 3-7 april

Agnes Szögi                      
070 520 40 66 
agnes.szogi@socialdemokraterna.se

Stefan Wikèn
070 365 90 55
stefan.wiken@socialdemokraterna.se

 

 

facebook Twitter Email