Fortsatt elrabatt för företag och hushåll i Norrbotten

Tvärtemot vad en utredning under den förra borgerliga regeringen föreslog , skriver finansdepartementet, inför budgeten 2017, att Norrbotten och ett antal kommuner i de övriga norrlandslänen ska ha kvar en lägre skattesats på elkonsumtionen. ? Ett glädjande besked som säkrar fortsatt s k elskatterabatt för invånarna och företagen i Norrbotten och som också garanterar att ingen ska bli återbetalningsskyldig. Det säger riksdagsledamot Hannah Bergstedt, skatteutskottet och menar att det är viktigt inte minst med hänsyn till det kallare klimatet.

– För oss är det viktigt att de åtgärder och insatser vi gör ger fler jobb och skapar förutsättningar för tillväxt. Därför är vi glada att vi nu kan behålla en nedsättning på 9,6 öre per kWh. Det är en skillnad på 0,3 öre mot dagens 9,9, säger Hannah Bergstedt och konstaterar att det är den högsta möjliga nedsättningen för privata hushåll och tjänsteföretag enligt beslut i europeiska ministerrådet.

-Konkret att en eluppvärmd villa får drygt 8 kronor per månad i ökad kostnad och att medeltjänsteföretagets kostnad ökar med 17 kronor, tillägger hon om ändringarna som föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

– Det är bra att EU-reglerna tillåter lägre energiskatt i vår del av landet och  det är också viktigt att vi nu långsiktigt säkrar den fortsatta hanteringen för företagens tillväxt och utvecklingsmöjligheter, understryker Hannah Bergstedt.

För mer information
Hannah Bergstedt
Riksdagsledamot
Skatteutskottet
070 639 17

 

facebook Twitter Email