1 maj firades runt om i länet

Arbetarrörelsens högtidsdag 1 maj firades under lördagen i Norrbotten. Välfärden först! var parollen för Socialdemokraternas firande.

Under lördagen firades arbetarrörelsens högtidsdag runt om i länet. På grund av den rådande pandemin genomfördes firandet i år, liksom förra året, på digital väg. Parollen för Socialdemokraternas firande i år var Välfärden först!

Under dagen gästades Socialdemokraterna i Norrbotten av utrikesminister Ann Linde, som höll en appell där hon talade om vikten av ett starkt Norrbotten, pandemins konsekvenser och varför vi socialdemokrater sätter välfärden först.

-Jag är stolt över att 1 maj-tala i Norrbotten. Det är här den stora utvecklingen är på väg att ske. Miljarder pumpas in i moderna industriprojekt som leder till fler jobb. På så sätt kan vi säkra vår välfärd och se till att samhället finns där när det behövs, säger Ann Linde.

Inför den nationella sändningen där partiordförande Stefan Löfvén talade, anordnade de norrbottniska riksdagsledamöterna Studio Norrbänk med förstamaj-tema. Det innebar en entimmes livesändning på Facebook med medverkan av bland annat utrikesministern och ordförandena för sidoorganisationerna Sara Kukka-Salam (Socialdemokrater för tro och Solidarietet) Philip Botström (SSU) och Carina Ohlsson (S-kvinnor).

Även ute i länet genomförde länets arbetarekommuner lokala firanden med tal av företrädare och andra aktiviteter. Bland dessa kan nämnas att Socialdemokraterna i Piteå och Luleå anordnade digitala demonstrationståg i formen av ett quiz, där deltagaren själv promenerade motsvarande sträckasom ett demonstrationståg. Piteå anordnade även en afterwalk senare på kvällen, med bland annat inbjudna gäster och ett musikquiz.

-För oss socialdemokrater har det varit en självklarhet att fira 1 maj över hela länet, men såklart under ansvarsfulla digitala former. Pandemin prövar hela vårt samhälle men tillsammans ser vi ändå ljusningen när vi nu nått delmålet; 80% av alla över 65 år har vaccinerats med minst en dos säger Fredrik Lundh Sammeli, distriktsordförande för Socialdemokrater Norrbotten som en kommentar till lördagens firande.

I Älvsbyn deltog han själv som huvudtalare under dagen och valde i sitt tal bland annat beröra pandemin och insikterna den givit.

”Pandemin har visat att sammanhållning är viktigt. För oss socialdemokrater är det inte en nyfunnen insikt. Hela vår modell grundar sig på sammanhållning och insikten om att arbete och trygghet, livet igenom, är förutsättningar för varandra. Det jämnar ut livsförutsättningarna och stärker oss som medborgare”, avslutar Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

facebook Twitter Email