Flera norrbottenspolitiker i nya s-ledningen

Vid söndagens val av partistyrelse för blev det ytterligare framgångar för Norrbotten med omval av de redan väletablerade ledamöterna  Riksdagsledamot Karin Åström och landstingsråd Kent Ögren. Kent Ögren har haft uppdraget som ersättare i partistyrelsen sedan 2005 medan Karin Åström har varit ledamot i partistyrelsen sedan 2009. Båda uttrycker glädje över förtroendet och menar att det är både hedervärt och uppfodrande.

-Det är ett synnerligen hedervärt uppdrag att sitta i Socialdemokraternas partiledning men känns också väldigt viktigt att Norrbotten som ett rött län har fortsatt inflytande i partiets ledning.

Maria Stenberg, riksdagsledamot invaldes dessutom i partiets Programkommission som har till uppdrag att skriva partiprogram.

 

För mer information
Karin Åström
070 546 66 64

Kent Ögren
070 528 71 92

Maria Stenberg
070 222 18 06

 

 

facebook Twitter Email