Fler gröna jobb och mer hållbar tillväxt i skogsnäringarna

I kampen mot klimatförändringarna behöver Sverige bli ledande inom den nya bioekonomin med innovationer kring nya förnybara bränslen och material från skogen. En utvecklad bioekonomi stärker arbetet med klimatomställningen och ger fler jobb i glesbygd runt om i hela landet. På så sätt håller vi ihop Sverige, skriver Ida Karkiainen och Fredrik Lundh Sammeli.

I kampen mot klimatförändringarna behöver Sverige bli ledande inom den nya bioekonomin med innovationer kring nya förnybara bränslen och material från skogen. En utvecklad bioekonomi stärker arbetet med klimatomställningen och ger fler jobb i glesbygd runt om i hela landet. På så sätt håller vi ihop Sverige.

Den svenska skogen är Sveriges gröna guld och är central för jobb och utveckling. För att möta arbetslösheten kopplad till pandemin har den Socialdemokratiskt ledda regeringen gjort enorma satsningar på gröna jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inom skogsnäringen har vi har satsat på gröna jobb som omfattar drygt 5 000 nyanlända och långtidsarbetslösa.

Arbetstillfällen inom svensk skog ska bejakas och utvecklas. För att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador vill vi att Skogsstyrelsen tilldelas 30 miljoner kronor. Vi vill också att 30 miljoner kr anslås till Sveriges för inrättande av ett nationellt skogsskadecentrum och för riskvärdering av skogsskadegörare m.m.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan tidigare satsat 60 miljoner kr för att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Vi skapar fler naturnära jobb i hela landet med fokus på skogsvårdande skötsel, som bland annat kan bidra till att minska spridningen av växtskadegörare som granbarkborre

Vi socialdemokrater skapar fler jobb, samtidigt som vi säkrar vår livsmiljö och bidrar till klimatomställningen.

Men det slutar såklart inte där – fler ska anställas inom de gröna näringarna. Därför vill vi nu införa ett Röj-stöd för privata skogsägare så att de kan anställa personer för att röja skogsmark. Det skulle skapa ytterligare arbetstillfällen och fler och växande skogsvårdsföretag, inte minst i glesbygden. Vi vill dessutom stärka skyddet av värdefulla naturskogar. Resurser ska finnas för att ersätta skogsägare som inte kan bruka skog som ska bevaras.

Tillsammans tar vi Sverige framåt, genom fler gröna jobb i hela landet och mer hållbar tillväxt i skogsnäringarna.

Ida Karkiainen (S), riksdagsledamot

Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot 

facebook Twitter Email