Förslaget till s-listor presenteras

Under helgen har valberedningen för Socialdemokraterna i Norrbotten intervjuat kandidater och ställt samman förslagen till landstingsråd och  till  listorna för riksdags ? och landstingsvalen 2014. Förslagen redovisas nu för samtliga s-medlemmar i länet och behandlas slutgiltigt  av de 290 ombuden vid s-distriktets särskilda valkonferens 23 november.

Valberedningen med ordförande Lena Lindberg, Gällivare, presenterar förslagen till listor  vid en pressträff söndag 13 november, kl 13.00 Sunderby folkhögskola.

VÄLKOMNA

För kontakt
Carina Sammeli
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 342 32 19

facebook Twitter Email