– För få utlandsfödda får jobb!

Maria Stenberg, Riksdagsledamot (S) har lämnat in en interpellation till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M), d v s begärt en debatt om den låga sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor.

– Ett av de stora problemen på svensk arbetsmarknad är att vi inte tar till vara viljan och förmågan att arbeta i vissa grupper. Värst utsatta är utrikes födda kvinnor. Därför frågar jag arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) vad hon ska göra för att öka sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor, säger Maria Stenberg, Riksdagsledamot (S).

– Det är inte okey att andelen utrikes födda kvinnor är underrepresenterade i de arbetsmarknadspolitiska insatserna. I de sk instegsjobben för nyanlända invandrare så är andelen kvinnor i programmet är 37 procent, andelen män är 63 procent, säger Maria Stenberg, Riksdagsledamot (S.)

– Jag tycker att arbetsmarknadspolitiken misslyckats när andelen kvinnor födda i ett annat land än Sverige är så låg som 57 procent. Det kan jämföras med kvinnor födda i Sverige av två föräldrar födda i Sverige där sysselsättningsgraden är 83 procent, säger Maria Stenberg, Riksdagsledamot (S).

Se frågan

För mer information

Maria Stenberg

Riksdagsledamot Socialdemokraterna i Norrbotten

maria.stenberg@riksdagen.se

070 ? 222 18 06

 

 

facebook Twitter Email