Ett litet steg för vården – men ett stort kliv för framtiden

Pressmeddelande från

Socialdemokraterna i landstinget

 

– Det här är inte ett så stort och dramatiskt beslut som det kan tyckas av debatten. Men beslutet att stänga verksamheten med planerade operationer i Kalix är stort och viktigt i det fortsatta framtidsarbetet att långsiktigt utveckla och stärka vården i Norrbotten.

Det menar landstingsrådet Kent Ögren och understryker att en trygg och kvalitetssäkrad vård i ett län som Norrbotten kommer att kräva både fler förändringar och fler strategiska beslut.

– Den moderna vården ställer överhuvudtaget ? både nationellt och internationellt – stora krav på anpassnings- och utvecklingsförmåga ? såväl  på verksamhet som politiken.  Det menar också Anders Öberg ordförande för Socialdemokraterna i landstinget betonar att det för Norrbottens del nu gäller att försöka anpassa sig både till de senaste decenniernas befolkningsminskning, en åldrande befolkning med allt fler äldre, svårt och multisjuka patienter och de ökande kraven på en högspecialiserad vård.

– Landstinget i Norrbotten har ansvar för vården i hela länet, konstaterar de båda och understryker tillsammans med övriga s-ledamöter i landstingsfullmäktige att det nu gäller att hålla fast vid visionen om en trygg och säker vård i alla delar av länet.

– För oss socialdemokrater handlar det om att fortsätta arbetet för samordning, effektivisering och förstås en tillväxt som långsiktigt tryggar hela samhällsutvecklingen i vårt stora  län, menar de.

 

För mer information

Kent Ögren

Landstingsråd (s)

070 528 71 92

 

Anders Öberg

ordförande

Socialdemokraterna i landstinget

070 609 35 63

 

facebook Twitter Email