Ett helhetstag om vården

Under torsdagen presenterade Socialdemokraterna förslag för att stärka hälso- och sjukvården i Norrbotten.

-Vi socialdemokrater vill säkra en tillgänglig, bra och jämlik vård i Norrbotten. Det betyder att vi måste ta ett helhetstag om vården genom att både stärka primärvården, våra hälsocentraler och lättakuter, samt våra fem sjukhus. Vi vill bland annat återinföra Vårdnära Service, och utveckla Digitalen ytterligare, säger Anders Öberg (S) regionråd i opposition.

Under pandemin har situationen för personalen varit extra hårt ansträngd, något som inte ser ut att bli bättre under styret av den nuvarande regionledningen.

-Vi socialdemokrater ser med stor oro på utvecklingen rörande hela Regionens personal. När tunga arbetspass och brist på kollegor gör att befintlig personal hellre säger upp sig för att garantera att de får ledigt i semestertider än att stanna kvar – då har något gått riktigt fel. Så får det helt enkelt inte vara. Förbättrad dialog med vårdens anställda och de fackliga organisationerna är ett första steg på vägen för att vara en mer attraktiv arbetsgivare, säger Camilla Friberg (S) kandidat till regionfullmäktige.

facebook Twitter Email