Ett hårt slag för länet och hela landet!

– LKAB:s besked om besparingar och personalminskningar för de närmste åren är djupt oroande. Det påverkar utvecklingsmöjligheterna långt utanför Kiruna och Malmfälten  Men det drabbar framför allt de många enskilda som nu kan tvingas ut i arbetslöshet. Det säger riksdagsledamot Hannah Bergstedt i en första kommentar.

Landstingsrådet Maria Stenberg är bekymrad över de extra belastningar som länets basindustrier  utsätts för. Det beror på faktorer som vi idag inte kan påverka lokalt.

-Däremot är det av stor vikt att vi håller upp tempot i arbetet med regionala program för näringslivsutvecklingen för Norrbotten. Där är den regionala mineralstrategin ett viktigt verktyg för framtidens utveckling och arbeten inom gruvnäringen, säger hon.

Hannah Bergstedt understryker också vikten av fortsatta framtidssatsningar:

-De snabba svängningarna inom gruvindustrin visar behovet av ett kraftfullt breddad arbetsmarknad i Norrbotten och en aktiv näringspolitik för hela landet!,

De två ledande s-företrädarna i Norrbotten varnar nu också för de risker som de som kan komma att drabbas av arbetslöshet utsätts för.

-Vi gjorde allt vi kunde för att tillsammans med de rödgröna få igenom vår budget som bl a hade inneburit en höjning av a-kassan. genom att regeringens budget fälldes av borgarna tillsammans med sd så är  a-kassan fortfarande är nere på en oanständigt låg nivå! Det understryker Hannah Bergstedt och Maria Stenberg och hoppas att arbetet med stadsomvandlingen i Kiruna kortsiktigt kan fortsätta stärka utvecklingsmöjligheterna i Kiruna, Malmfälten och länet.

För mer information

Maria Stenberg
Landstingsråd
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 222 18 06

Hannah Bergstedt
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna Norrbotten

070 639 19 17

facebook Twitter Email