En (S)-delegation med uppdrag framtiden

Om bara några dagar -fredag 29 maj ? reser en delegation på 17 socialdemokrater från hela Norrbotten till tre intensiva kongressdagar i Västerås.
-En fantastisk möjlighet för oss att vara med och forma en stark s-politik för framtiden säger distriktsordförande och riksdagsledamot Fredrik Lundh Sammeli tillsammans med ombud och delegationsledare Kristina Zakrisson.

Årets kongress ? som räknas som en s k mellanvalskongress –  är helt inriktad på att forma socialdemokraternas politik för jobb och rusta partiet för det fortsatta arbetet med en modern, demokratisk folkrörelse för framtiden.  Norrbottens ombud har också delat upp sig enligt de två huvudtema områdena och fördjupat sig i de aktuella politikområdena för att under kongressen driva de för Norrbottens socialdemokrater särskilt viktiga frågorna.

-Tillväxt och utveckling är alltid viktiga frågor för oss, menar bl a ombudet Emma Engelmark, Luleå som nu åker iväg på sin första kongress. ? En av de för ? både i Norrbotten och hela landet – viktiga utvecklingsfrågor handlar om integration och då framför allt ett snabbare och mer flexibelt system för validering av utbildningar och examen från andra länder. Det handlar både om att nyanlända snabbt ska komma i jobb men också att vi i dessa dagar med en växande kompetensbrist ska kunna  kan ta tillvara kunskap och erfareneter, tillägger hon.

Robert Bernhardsson, kommunalråd från Jokkmokk, även han på sin första partikongress,  är en av de ombud från Norrbotten som under kongressen kommer att lyfta vikten av statlig närvaro och en utvecklingspolitik för hela landet.

-Vi har flera skarpa  förslag  och tillägg till motioner och yrkanden och kommer att göra allt vi kan för att sätta avtryck både i debatten och den socialdemokratiska politiken understryker Fredrik Lundh Sammeli.

För mer information om kongress och handlingar:

  Kongress 2015

 Ombud och kontaktuppgifter

facebook Twitter Email