En investering i norra Sverige idag, är en investering i morgondagens välfärd

Jobb och tillväxt bygger Sverige starkt. De nya gröna basnäringarna kommer att utgöra en viktig tillväxtmotor för hela landet där många nya jobb skapas för att nå målet om full sysselsättning och bidrar till Sveriges fortsatta välstånd, det skriver ordföranden i de socialdemokratiska partidistrikten i skogslänen.

Vårt mål är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå dit och bli klimatneutrala är den gröna nyindustrialiseringen som nu växer fram i norr helt avgörande. Över 1000 miljarder investeras fram till år 2045 och världens blickar riktas mot oss. Misstro och utflyttning har förbytts till framtidstro och stora behov av rekrytering.

Industrin ställer om för att minska sina klimatavtryck och utveckling av ex storskalig batteritillverkning, stål utan kol, flygbränsle på tallolja, industriellt trähusbygge och återvinning av bomull är alla delar av samma gröna omställning. Med tillgång till förnybar energi och naturresurser som mineraler samt skog finns förutsättningarna för flera stora industrietableringar och ny tung grön basindustri i norra Sverige.

För oss socialdemokrater är arbete åt alla prioriterat, att ha ett jobb och tjäna sitt eget uppehälle – det är verklig frihet. Företagen har behov av att hitta rätt kompetens och nu behövs ett helhetsgrepp där akademi, näringsliv, stat och det offentliga jobbar tillsammans för att svara upp mot behoven av kompetensutveckling, kompetensförsörjning och skapandet av innovativa forskningsmiljöer.

Framväxten av en grön basindustri är fylld av möjligheter men ställer också krav på ett starkare samhälle samt att myndigheter och politik är på tårna.

Infrastrukturinvesteringar behövs för att knyta samman olika delar av landet, för att transportera gods och för att öka människor möjlighet att resa och pendla i större arbetsmarknadsregioner. Den starka nyindustrialisering som nu sker måste särskilt beaktas i kommande infrastrukturprioriteringar.

På samma sätt behöver förnyelsebar energiproduktionen och överföringskapaciteten byggas ut och säkras upp. Kraftledningar måste dras fram i snabbare tempo än någonsin för att energin ska finnas där den behövs.

Vi har inte råd att som nation missa möjligheten att ta ledartröjan i klimatomställningen. Det handlar om ansvar för kommande generationer samtidigt som vi här och nu skapar en hållbar tillväxt och grund till en fortsatt stark välfärd.

På Socialdemokraternas kongress kommer riktningen för framtidens Sverige att stakas ut. Där kommer vi socialdemokrater från de nordligaste länen driva på för en tydlig agenda som förbättra förutsättningarna och stärker den hållbara omställning som Sverige så väl behöver.

  • Energiproduktionen ska säkerställas och den regionala överföringskapaciteten byggs ut så att tillgång till energi inte blir ett hinder för industrins fortsatta expansion.
  • Tillståndsprocesserna måste bli mer förutsägbara och ta särskilt hänsyn till investeringar som främjar klimatet.
  • Finansieringsmöjligheten för näringslivs- och industriinvesteringar i glesbygd behöver öka och tillgången till investeringskapital för små och medelstora företag förbättras.
  • Transportstödet måste utvecklas så tillverkningsindustrin inom stödområdet kompenseras för de långa avstånden till marknaden.
  • Lärcentra ska finnas varje kommun och uppdraget till högskolor och universitet att erbjuda utbildningar vid dessa bör förtydligas.

Jobb och tillväxt bygger Sverige starkt. De nya gröna basnäringarna kommer att utgöra en viktig tillväxtmotor för hela landet där många nya jobb skapas för att nå målet om full sysselsättning och bidrar till Sveriges fortsatta välstånd.

Det är nu en ny epok i Sveriges historia inleds. En investering i norra Sverige idag, är en investering i morgondagens välfärd.

 

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten

Isak From, Ordförande Socialdemokraterna Västerbotten

Anna-Caren Sätherberg, ordförande Socialdemokraterna Jämtland

Bodil Hansson, ordförande Socialdemokraterna Västernorrland

Lars Isacsson, ordförande Socialdemokraterna Dalarna

Peter Kärnström, ordförande Socialdemokraterna Gävleborg

 

facebook Twitter Email