Det ska finnas service nära medborgarna

I Sverige bryr vi oss om varandra och är stolta över vårt vackra land. Vi tar ett gemensamt ansvar för utbildning och sjukvård till alla – oavsett storleken på plånboken.

Vi vet att trygga anställningsformer lönar sig. Vi vet hur viktigt det är att hålla ihop, och hur stora klyftor, mellan människor och mellan stad och land, leder till att landet dras isär. Allt detta är svensk tradition som vi socialdemokrater vill värna och utveckla.

När jag blev landsbygdsminister var det med ett tydligt besked från statsministern, den här regeringen ska hålla ihop landet. Klyftan mellan landsbygd och stad ska slutas.

Regeringen har lagt om kursen – nu finns en sammanhållen politik för landsbygden med 12 miljarder i riktade satsningar. Men vi är inte klara och mycket återstår att göra.

Den som bor på landsbygden ska ha god tillgång till såväl välfärd som grundläggande service. Därför har välfärdens verksamheter ute i kommunerna fått ett årligt tillskott på över 35 miljarder. Därför satsar regeringen 70 miljoner kronor per år för att säkra att lanthandlarna finns kvar. Därför bygger vi ut statliga servicekontor och flyttar statliga jobb, hittills 2000 jobb, från Stockholm. Och därför har regeringen under mandatperioden satsat 5,5 miljarder kronor på att bygga ut bredband på landsbygden.

Vi socialdemokrater vill stärka välfärden ytterligare och öka pengarna till kommunerna, så att de i slutet av nästa mandatperiod uppgår till minst 65 miljarder årligen.

Vi tänker fortsätta att säkra statlig service nära medborgarna och se till att fler statliga jobb flyttas från Stockholm.

Som landsbygdsbo vet jag också hur dåliga vägarna på landsbygden kan vara. Utöver den potthålspeng som regeringen har fattat beslut om vill vi socialdemokrater öka medlen till underhåll av vägar på landsbygden med 500 miljoner kronor per år.

Vi vill också göra reseavdrag avståndsbaserat, vilket gynnar landsbygden och gör systemet mer rättvist. Och vi vill se över strandskyddet så att det blir enklare att bygga i strandnära lägen där tillgången till stränder är stor, samtidigt som strandskyddet värnas på de platser i Sverige där problemet är det motsatta

Listan kan göras lång, vi tror på svensk landsbygd. Om vi socialdemokrater får ett fortsatt förtroende efter valet 9 september kommer vi fortsätta vår kursomläggning för landsbygden, minska klyftan mellan stad och land och slå vakt om svenska traditioner, som en stark och trygg välfärd. Ett starkt och tryggt Sverige.

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

facebook Twitter Email