Det behövs statlig närvaro i hela landet

Fredrik Lundh Sammeli riksdagsledamot (S) är tillbaka i riksdagen. I debatten om statens närvaro i hela Sverige var Fredrik Lundh Sammeli mycket tydlig

– Statlig förvaltning ska finnas över hela landet. Det handlar såväl om arbetstillfällen som samhällsservice och effektiv förvaltning. När sammanställningen nu görs över regeringens period sedan 2006 visar den på att tre av fyra nya myndigheter som skapats har förlagts till Stockholm. Detta är fullständigt oacceptabelt och en utveckling som måste brytas, säger Fredrik Lundh Sammeli (S), Riksdagsledamot.

– Riksdagen har sedan tidigare uttalat principen ?En annan lokaliseringsort än Stockholm bör regelmässigt övervägas?. Men regeringen gör tvärtemot riksdagens tydligt uttalade vilja, säger Fredrik Lundh Sammeli (S), Riksdagsledamot och menade i kvällens debatt att regeringen tydligare måste styra utvecklingen och säkerställa samhällsservice i hela landet.

I debatten deltog även Sven-Erik Bucht (S) och Marie Nordén (S). Den borgerliga regeringen företräddes av Stefan Attefall.

Länk till debatten:

facebook Twitter Email