Dålig uppföljning av vägarnas underhåll drabbar motorcyklisterna

Leif Pettersson har debatterat kring ansvaret för och vikten av att följa upp upphandlat underhåll av våra vägar. Där han bl a frågar om det är Trafikverket ska ha ansvar för att kontrollera att beställt arbete blir utfört? Och om statsrådet gjort det ställningstagandet att särskilda varningsskyltar behövs för motorcyklister i dessa fall?

– Det är många trafikanter som drabbas av denna ordning men den dåliga uppföljningen av vägunderhållet drabbar främst motorcyklisterna. Därför är det rimligt att Trafikverket ska ansvara för att beställt arbete blir utfört och om särskilda varningsskyltar för motorcyklar behövs i dessa fall, frågar Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet.

– Svaret som ministern lämnar gör inte landets motorcyklister vare sig gladare eller klokare. Jag tycker inte att det går inte att göra som ministern och regeringen gör att gömma sig bakom Trafikverket. Det finns ett politiskt ansvar som regeringen måste ta, säger Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet.

– Det bör införas en oberoende uppföljning av utförda entreprenörer, rimligtvis av Trafikverket. Det måste införas ett tydligare väghållare ansvar, där företaget som gjort fel får straffansvar och inte som idag enskilda personer. Det måste finnas en fungerande rapportering inom Trafikverket så att olyckor på ett bättre sätt kan förebyggas. Allt detta kan regeringen göra genom att ta politiskt ansvar och ställa krav på Trafikverket och att föreslå lagändringar, säger Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet.

Länk till debatten:

Länk till uppdrag granskning:

facebook Twitter Email