– Dålig tillståndshantering hotar gruvjobben!

Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd för LKAB:s överklagan av miljödomen för dagbrottsgruvan Gruvberget i Svappavaara i Norrbotten. Det betyder att det krävs en ny prövning och tillstånd för dels LKABs befintliga verksamhet och för verksamheten för den nyöppnade gruvan.

– Jag konstaterar att processen kring tillståndsprövningen får orimliga konsekvenser för jobben och gruvnäringen. Den nya gruvan stoppas och 100 jobb försvinner på ett bräde. Vi Socialdemokrater har påpekat detta på olika sätt i vårt arbete kring gruvnäringen och för utvecklingen i Norrbotten, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S) och ledamot i riksdagens näringsutskott.

– Det måste självklart ske en ordentligt miljöprövning, men den processen får inte vara krångligare än nödvändigt. Men självklart var det inte dessa konsekvenser som vi hade tänkt oss med den lagstiftning som ligger bakom detta. Det behöver dessutom självklart finnas resurser så att tillståndsprövningen klaras av snabbt och effektivt, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S) och ledamot i riksdagens näringsutskott.

– Miljöprövningen måste göras mindre krånglig och förutsägbarheten i processen måste öka om vi är intresserade av industriella nyinvesteringar, säger Karin Åström, riksdagsledamot (S) och ledamot i riksdagens näringsutskott.

För mer information:
Karin Åström
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 – 231 66 99

facebook Twitter Email