Dags att satsa på tandvården

Det är dags att satsa på tandvården.

Högerstyrets passivitet i Region Norrbotten har gjort Folktandvården allt sämre och svagare. I dagsläget erbjuds knappt ordinarie tandvård (bortsett från barn och unga, eller om det är akut). Vårt Norrbotten kan bättre! Vi Socialdemokrater värnar den demokratiskt styrda välfärden. I den ingår Folktandvården, som tyvärr på de flesta håll i länet har försämrats, försvagats eller försvunnit på grund av bristande ambition från den politiska ledningen.Vi anser att:En god tandhälsa är en viktig del av folkhälsanTillgången till tandvård i Norrbotten kraftigt behöver förbättras Regionen behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare för att kunna anställa mer personal.

Vi anser att:

  • En god tandhälsa är en viktig del av folkhälsan
  • Tillgången till tandvård i Norrbotten kraftigt behöver förbättras
  • Regionen behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare för att kunna anställa mer personal

Därför vill vi:

  • Utveckla Folktandvården
  • Anställa fler tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och kringpersonal
  • Förbättra arbetsmiljön så att fler vill arbeta inom folktandvården

Håller du med? Skriv under namninsamlingen https://www.folkrorelse.nu/petitions/satsa-pa-folktandvarden-i-norrbotten?fbclid=IwAR11XxU6J3VMLrNSSy_W8_QpYPkcxZn_ZnQE39B33QL6UKGHeA1j0DB_3y8

och bli medlem i Socialdemokraterna https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/bli-medlem-nu

facebook Twitter Email