-Dags att även (S) tar på sig jämställdhetsglasögonen !

– Norrbotten är det första län där samtliga 14 kommuner och landstinget undertecknat CEMR deklarationen. Det sa Helena Stenberg, kommunalråd Piteå och ett av 17 ombud på Socialdemokraternas kongress i Västerås när hon ville skärpa skrivningarna kring jämställdhet och feminism i partiets program för framtidens folkrörelse.

– Det arbete vi ? genom undertecknandet –  tagit på oss i länet innebär ett hårt arbete för att jämställdhetsintegrera verksamheter. Det handlar omkunskapsuppbyggnad, om kartläggningar, mål som mäts och följs upp i konkreta åtgärder.
– Tillsammans har vi i Norrbotten tagit på oss jämställdhetsglasögonen. Nu är det dags att partiet gör det också!, deklarerade hon.

Som ett led i den tydliga viljeinriktningen at bidra till ett stärkt jämställdhetsarbete i hela det socialdemokratiska partiet och över hela landet markerade också i frågan om föräldrapenningen där socialdemokraterna nu beslutat sig för att på sikt införa en tredelning av föräldrapenningen.

För information om yrkanden kring jämställdhet och framtiden folkrörelse
Helena Stenberg
070 665 58 15

facebook Twitter Email