Bredband åt alla

Att ha en fungerande internetuppkoppling är något som i det närmaste kommit att ses som en självklarhet. Allt fler vardagliga bestyr utgår ifrån digitala lösningar, som förutsätter god tillgång till internet. I många fall kan det vara svårt att exempelvis betala räkningar, handla, eller läsa tidningen utan god tillgång till uppkoppling.

2016 publicerade den socialdemokratiskt ledda regeringen en strategi för att stärka tillgången till bredband i hela landet. Målet är att nå ett Sverige som är helt uppkopplat senast år 2025. Ett delmål i strategin är att minst 95% av alla hushåll och företag i landet ska ha tillgång till bredband om minst 100mbit/s senast 2020.

För att uppnå det övergripande målet har regeringen både under förra och nuvarande mandatperiod genomfört stora satsningar. I budgeten för 2021 höjer regeringen ambitionerna rejält och satsar 1,4 miljarder kronor på bredbandsutbyggnad i glesbygd. Det är så klart mycket välkommet.

Dock så visar Post- och Telestyrelsens undersökning från oktober 2020 på att målet om 95% 2020 är på väg att missas, då enbart cirka 85% har tillgång till snabbt internet idag. För Norrbottens del ligger siffrorna dessutom under riksgenomsnittet, eftersom enbart cirka 79% av hushållen och företagen har tillgång till uppkoppling om minst 100mbit/s. Enligt Post- och telestyrelsens uppskattning kommer det att krävas ytterligare cirka 20 miljarder för att nå målsättningen för 2025.

För oss som socialdemokrater är tillgång till internet en viktig jämlikhetsfråga. Det handlar inte minst om en demokratiaspekt i och med att allt större del av det demokratiska samtalet sker digitalt blir internetuppkoppling en nödvändighet för att kunna delta. Det sätter också fingret på frågan att hela landet ska leva och växa. Tillgång till uppkoppling får inte utgöra ett hinder för människor att kunna bosätta sig eller starta upp ett företag i glesbygd. Därför ser vi att det behövs ytterligare statliga satsningar för att täcka upp där marknadskrafterna inte räcker till.

Vi har kommit väldigt långt i digitaliseringsarbetet, men det är viktigt att komma ihåg att vi ännu inte är i mål. Därför får vi inte luta oss tillbaka och känna oss nöjda, utan måste vi måste istället driva på för ännu en ambitionshöjning. Det är viktigt för att ingen ska lämnas efter när samhället digitaliseras.

 

Fredrik Lundh Sammeli, Riksdagsledamot (S)

Ida Karkiainen, Riksdagsledamot (S)

Linus Sköld, Riksdagsledamot (S)

Emilia Töyrä, Riksdagsledamot (S)

facebook Twitter Email