Bred samsyn när socialdemokrater och LO-representanter från de sex nordligaste länen träffades

Under två dagar, 30–31 oktober, samlades socialdemokrater och LO-representanter från de sex nordligaste länen i Umeå för att diskutera gemensamma frågor och för utbyte av erfarenheter.

Under konferensen deltog bland annat infrastrukturminister Thomas Eneroth som dels berättade om regeringens satsningar på infrastrukturen och för att få inspel av de regionala representanterna.

– Norrbotten och norra Sverige fortsätter att stärka vår roll som en viktig nationell arena för tunga företagsetableringar. Detta är såklart otroligt roligt och nu är det av största vikt att vi kan säkerställa en god infrastruktur. Det handlar om förstärkningar av järnvägen men också om utveckling av våra hamnar och våra vägar, säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten.

Inspelen från de sex nordligaste länen till infrastrukturministern var eniga. De stora, aviserade, investeringarna behövs för att norra Sverige ska fortsätta ha en positiv utveckling. Men deltagarna var också tydliga med att satsningarna på befintligt vägnät, såväl stora vägar som det kapillära vägnätet, måste fortsätta och förstärkas.

Under konferensen deltog också landsbygdsminister Jennie Nilsson och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. Mötet var överens om att statsråden bör fortsätta arbeta med många av de punkter som den parlamentariska landsbygdskommittén föreslog i sitt slutbetänkande. Framförallt lyftes förslaget om avskrivningar på studielån för personer boende i glesbefolkade delar av landet.

– För att klara kompetensförsörjningen framåt och för att hela landet ska kunna leva och växa behöver de mer glesa delarna få ökade möjligheter att attrahera arbetskraft. Avskrivning av studielån kan vara en del i ett större pussel som vi socialdemokrater vill lägga, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Vid konferensen deltog 40 representanter från Socialdemokraterna i Norrbotten, Socialdemokraterna i Västerbotten, Socialdemokraterna i Västernorrland, Socialdemokraterna i Jämtlands län, Socialdemokraterna i Gävleborg, Socialdemokraterna i Dalarna, LO-distriktet Norra Sverige, LO-distriktet Mellersta Norrland och LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg 076-762 23 22

 

 

 

facebook Twitter Email