Bemanningsfrågan har nått en lösning

Vid en pressträff tidigare idag berättade regionråd Anders Öberg och Kirunas kommunalrådskandidat Mats Taaveniku om det intensiva arbete som pågår för att lösa bemanningen till akut omhändertagande i Kiruna både på kort och på lång sikt. Kortsiktigt för att klara bemanningen under sommaren och långsiktigt för att Kirunaborna både nu och i framtiden ska ha tillgång till akut omhändertagande på Kiruna sjukhus.

Det har pågått intensiva rekryteringsförsök för att lösa situationen med bland annat IVA-kompetenta sjuksköterskor från annan del av landet för att bemanna akuten under sommaren, säger regionråd Anders Öberg.

– Andra insatser som pågår i detta nu är att verksamheten ser över möjliga omfördelningar av de resurser vi har på sjukhuset för att säkra den akuta verksamheten. Det finns också erbjudanden om extra ersättningar till föräldralediga sjuksköterskor som tar extrapass under mindre /kortare föräldraledighet, fortsätter Anders Öberg.

-Naturligtvis ska Kirunaborna kunna känna sig trygga med att det akuta omhändertagandet fungerar såväl sommar- som vintertid och vi har i samverkan med kommunen gjort allt vi kan från vårt håll för att säkerställa det. Vi ser att detta kommer att trygga vården under sommaren för att möta Kirunabornas akuta vårdbehov, säger Anders Öberg avslutningsvis.

I Kiruna är tillgången på legitimerade sjuksköterskor begränsad, dvs de finns antingen redan i egen verksamhet eller i kommunal verksamhet och saknar specialistkompetens. Det saknas tillströmning av nyutbildade och sjuksköterskor under vidareutbildning till ambulanssjuksköterskor/IVA-sjuksköterskor är redan anställda i andra verksamheter.

– Vi nöjer oss inte med att lösa situationen på kort sikt utan tittar även på långsiktiga lösningar. Där är vi glada att nu kunna konstatera att bostadssituationen inte längre är ett hinder för att rekrytera sjukvårdspersonal till Kiruna, säger Mats Taaveniku, kommunalrådskandidat.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

Mats Taaveniku, kommunalrådskandidat Kiruna
070-306 74 77

 

 

 

 

facebook Twitter Email