Begär extra landstingsmöte

I samband med landstingsstyrelsens möte på tisdagen meddelade samarbetspartierna -Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – att de gemensamt lämnar in en begäran om extra möte med landstingsfullmäktige den 29 december. ? Vi måste snarast få ett beslutsfört landsting som klarar av att hantera de ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar som vi står inför. Det sa landstingsrådet Kent Ögren om motiveringen till det extra mötet.

-Vi vill att fullmäktige på nytt prövar och behandlar frågan av val av ordförande och vice ordförande för landstingsstyrelsen  –  då det  val som genomfördes vid det extra mötet 25 november,  inte stämmer överens med landstingets politiska majoritet efter höstens val, menar han tillsammans med den politiska ledningen för majoriteten i landstinget.

-Självklart är det här ett ohållbart läge att Sjukvårdspartiet tillsammans med Alliansen och med stöd av SD ska hålla i ordförande klubban för möte och beslut där vi har majoritet. Det säger Maria Stenberg (för dagen inkallad som ersättare för Ann-Kristin Nilsson) och de rödgrönas förslag till landstingsråd istället för Kenneth Backgård.

-Det är förvånande när det nu snart gått tre veckor sedan Kennet Backgård och Mattias Karlsson lät sig väljas till ordförande och vice ordförande i landstingsstyrelsen inte har lyckats presentera ett gemensamt politiskt program eller ens en överenskommelse som visar att de vill något med sina position, säger hon.

Tillsammans med de rödgröna samarbetspartierna vill hon nu fokusera på det gemensamma arbetet för hälso- och sjukvårdens framtid och utveckling i Norrbotten.

 

Kent Ögren

Landstingsråd

070 528 71 92

 

Maria Stenberg

Landstingsstyrelsen

070 222 18 06

 

facebook Twitter Email