Baylan (s)tartar skolkampanj i Luleå!

-De senaste årens dramatiska sänkning av kunskapsresultaten i skolan försämrar förutsättningarna för såväl enskilda elever  som Sveriges konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Nu måste vi ta krafttag och stärka skolan i grunden! Det säger socialdemokraternas skolpolitiske talesperson, riksdagsledamot  Ibrahim Baylan inför sitt besök i Luleå och uppstarten Socialdemokraternas landsomfattande skolkampanj.

Han konstaterar att det s-styrda Norrbotten klarat ?skolkrisen? beundransvärt bra och menar att kommunerna i länet genom det visar styrkan i socialdemokratisk skolpolitik. Under besöket i Luleå kommer han att besöka såväl universitet som gymasie- och grundskola samt folkhögskolan i Sunderbyn men även hinna med ett  möte med lärarfacken.

Media är välkommen att följa hela eller delar av programmet För enskilda intervjutid kontakta Lars U Granberg, Socialdemokraterna i Norrbotten.  (Se ovan)

Program för besök Ibrahim Baylan 12 mars 2014
10.00-11.30  Träff med studenter och lärare LTU

11.45-13.00  Hemängsskolan träff med grundskollärare och elever.
                     Sunderby FHS –
allmänna linjen/Konstutbildningen och utbildningen för  invandrare.

14.05 ? 15.05 Gymnasiebyn, Luleå träff  lärare och elever

För mer information:
Lars U Granberg
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 530 42 09

 

 

 

facebook Twitter Email