Bättre arbetslöshets försäkring för deltidsarbetslösa

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att regelverket i arbetslöshetsförsäkringen ändras så att det ska vara möjligt att vara arbetslös på deltid och få ersättning från försäkringen under maximalt 60 veckor. Nuvarande bestämmelse innebär att en arbetssökande endast kan få 75 ersättningsdagar vid sidan om deltidsarbete, vilket medför att den som försöker komma tillbaka till arbetsmarknaden kan känna sig tvingad att tacka nej till arbete för att vara säker på att klara sin försörjning.

? Med egen erfarenhet på området var detta en av de första saker jag motionerade om i riksdagen. Under tiden i opposition blev frågan ett tillkännagivande till den borgerliga regeringen från oss, säger Hannah Bergstedt riksdagsledamot från Piteå.

Nu tar regeringen tag i det problem som framförallt fått ekonomiska konsekvenser för många deltidsarbetslösa kvinnor, men som också lett till den absurda situationen att det blivit svårt att tacka ja till varje arbetad timme som erbjudits om man inte velat tappa sin försäkring snabbare.

? Då när jag var arbetslös, och lagen ändrades var jag så arg för att vi hade en regering som sa ”det ska löna sig att arbeta” men i praktiken satte käppar i hjulen för arbetslösa att göra sitt bästa att få ett fast jobb, och slippa arbetslöshet och oro för ekonomin. Den borgerliga regeringen förutsatte att arbetslöshet var lika med lathet, säger Hannah Bergstedt.

? Idag har vi en annan regering. Som bekämpar arbetslöshet med näringspolitik, utbildning och öka kontaktytorna till arbetslivet för den som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Hannah Bergstedt avslutningsvis.

För mer information:

Hannah Bergstedt, riksdagsledamot
070-639 19 17

facebook Twitter Email