Arvidsjaurs och Arjeplogs framtidsfrågor blir riksdagsdebatt

Norrbottens sex socialdemokratiska riksdagsledamöter har alla begärt debatter i riksdagen kring frågor som alla har anknytning till Arvidsjaur och Arjeplog.

För att presentera dessa frågor inbjuder vi till en pressträff

Tid:               Kl. 11.00
Dag:             måndagen den 4 mars
Plats:            Rosengård, Socialdemokraternas lokal i Arvidsjaur, Storgatan 6 C
Medverkar:  Maria Stenberg, Riksdagsledamo
                       Sven-Erik Bucht, Riksdagsledamot
                      Jerry Johansson, Kommunalråd Arvidsjaur

Bakgrund

Arjeplog med 3054 innevånare och Arvidsjaur med 6467 är två av Norrbottens eller för den delen Sveriges befolkningsmässigt minsta kommuner och ytmässigt tillhör de några av de största kommunerna. Dessa kommuner är utgångspunkt för en samlad omgång med riksdagsdebatter av Norrbottens sex socialdemokratiska riksdagsledamöter med regeringen. De begärda debatterna handlar om

  • Hur små glesbygdskommuner som Arjeplog och Arvidsjaur ska kunna upprätthålla en god samhällsservice till sina medborgare.
  • Hur det går att underlätta och stimulera samverkan mellan mindre kommuner för att klara av att tillhandahålla en goda välfärds- och servicenivåer.
  • Vilka åtgärder och initiativ som krävs för att garantera att elever i små kommuner får likvärdig digitalkompetens som de som bor i stora kommuner.
  • Vad som krävs för att underlätta såväl expansion av befintliga företag som etablering av nya företag i glesbygdskommuner, som exempelvis Arvidsjaur och Arjeplog.
  • Ett strandskydd som stöder utvecklingen i våra små glesbygdskommuner.
  • På vilket sätt regeringen tänker medverka till att åter öppna tvärbanan Arvidsjaur ? Jörn för trafik

Rapporten om Arvidsjaur och Arjeplog >

 

För mer information
Stefan Wikén
Valkretsombudsman
070 ? 365 90 55

facebook Twitter Email