Arbetsförmedlingskontoren i Pajala och Jokkmokk får fast bemanning

Vid dagens sammanträde har Arbetsförmedlingens styrelse beslutat att arbetsförmedlingskontoren i Pajala och Jokkmokk fortsatt kommer att ha fast bemanning. Kontoren kommer få fast personal bland annat för att kunna möta arbetssökande som behöver det och för att samverka med kommunen och andra aktörer.

– Regeringen har varit tydlig med att Arbetsförmedlingen ska säkerställa myndighetens lokala närvaro. Beslutet om fast bemanning vid kontoren i Pajala och Jokkmokk visar att myndigheten jobbar konkret efter de riktlinjerna. Det här är ett viktigt steg för att återskapa en närvarande arbetsförmedling i länets alla delar, kommenterar socialdemokraterna Norrbottens ordförande Fredrik Lundh Sammeli.

Riksdagens beslut om Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019 medförde att myndigheten varslade 4 500 medarbetare och anpassade kontorsnätet I mars 2019 meddelade myndigheten att 132 lokala arbetsförmedlingskontor skulle avvecklas.

Nu är det en ny budget som gäller och i december 2019 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att säkerställa, och vid behov återställa, en ändamålsenlig lokal närvaro på samtliga orter där myndigheten under 2019 beslutade att lägga ner kontor.

– Ett efterlängtat och viktigt besked för Jokkmokk, jublar kommunalrådet Robert Bernhardsson och fortsätter, vikten av arbetsförmedlingens lokala närvaro kan inte nog understrykas och är en förutsättning för en välfungerande arbetsmarknad i kommunen.

 – En stark statlig närvaro är oerhört viktigt för att säkerställa service och stöd till kommunens invånare och som kommunalråd är jag glad att kunna säga att vi har en regering som lyssnar och ser de förutsättningar Norrbotten har med sina stora avstånd och möter upp med beslut efter det, säger Ulrica Hammarström, kommunalråd i Pajala.

För mer information:

Robert Bernhardsson, kommunalråd Jokkmokk
072-224 00 36

Ulrica Hammarström, kommunalråd Pajala
076-773 72 72

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg 076-762 23 22

 

 

facebook Twitter Email