– Alla ska platsa i ett öppet samhälle!

I dag har Riksdagens arbetsmarknadsutskott beslutat om att föreslå ett tillkännagivande i riksdagen. Det innebär att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag att förbjuda diskriminering på grund av bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder. Regeringspartierna säger nej och har reserverat sig.

– Nu är det dags att gå från ord till handling istället för att, som de borgerliga partierna, agera bromskloss. Det duger inte att vara för allmänna förbättringar utan att vara beredd att göra fagert tal till verklighet, säger Maria Stenberg (S), riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet

– Det är nödvändigt att ta detta avgörande steg framåt för ett mer tillgängligt samhälle. Det här kommer att kosta pengar i både privat som offentlig sektor. Men det finns även stora vinster att göra både på individnivå och för samhället, säger Maria Stenberg (S), riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet.

– Tillgänglighet handlar om en funktionell miljö för så många personer som möjligt. Det är ett grundläggande perspektivskifte bort från en politik som främst tar sikte på åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Vi strävar istället efter ett samhälle som är utformat för att det ska fungera för så många människor som möjligt, säger Maria Stenberg (S), riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet

– För oss handlar tillgänglighet om att vi vill forma ett samhälle där alla platsar och där alla behövs. Funktionsnedsättning skall inte vara ett hinder att delta i samhällets olika delar och i arbetslivet, säger Maria Stenberg (S), riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet.

För mer information:
Maria Stenberg
Riksdagsledamot
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 222 18 06

 

facebook Twitter Email