Alarmerande situation i landets fritidshem och förskolor

Idag väcker ett antal socialdemokratiska riksdagsledamöter med bakgrund i Kommunal liv i debatten om personaltätheten i landets fritidshem och förskolor, genom ett antal interpellationer. Kravet är att regeringen ökar resurserna till förskola och fritidshem genom ett riktat statsbidrag för att minska storleken på barngrupperna och förstärka personaltätheten.

– Antalet barn i förskolorna och på fritidshemmen fortsätter att öka. Det finns idag förskolegrupper på mer än 34 barn. Nedskärningarna av resurserna till fritidshemmen har varit dramatiska. Barngrupperna är drygt dubbelt så stora jämfört med 1980. Personalen har många gånger en omöjlig arbetssituation, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S) från Norrbotten.

– Rapporter från fackförbundet Kommunal och andra granskningar visar en alarmerande situation på landets fritidshem och förskolor. Det är helt oacceptabelt. Barnen förtjänar en trygg och utvecklande verksamhet men det går inte med allt mindre resurser. Personalen vänder ut och in på sig själva för att få det att gå runt men det är ohållbart på sikt. Det behövs tydliga riktlinjer för bemanning i fritids, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S) från Norrbotten
– Det är hög tid att den borgerliga regeringen slutar med att endast hänvisa till kommunerna när det gäller den mycket anstränga situationen på förskola och fritids. Det är en mycket stor nonchalans mot våra barn, mot personalen och mot barnens föräldrar.

– Många kommuner mäktar tyvärr inte med att anslå de resurser som behövs. Då krävs att regeringen börjar prioritera det viktiga arbetet som görs på förskola och fritidshem och tillför mer resurser genom ett riktat statsbidrag. Det behövs både bättre bemanning och lokaler anpassade för verksamheten, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S) från Norrbotten.

Bakgrund

Den utveckling som har skett när det gäller personaltäthet på fritidshemmen under de sista 30 åren dramatiskt försämrats. 1980 var det i genomsnitt sju barn per årsanställd. År 2011 är motsvarande siffra så hög som 20 barn per anställd. I förskolan fortsätter också antalet barn att öka. Hösten 2010 fanns 4 800 barngrupper med fler än 21 barn i. Det var en ökning med 220 grupper av denna storlek och motsvarade 18 procent av barngrupperna. En granskning av SVT, Rapport visar på att det finns grupper med mer än 34 barn.

 

facebook Twitter Email