380 miljoner årligen för att utveckla sjukvården i Norrbotten

När livet är skört behöver samhället vara starkt. Därför ska vi ha en sjukvård för alla, med höga medicinska resultat och korta väntetider. Det är en hörnsten i välfärden. Genom våra satsningar bygger vi en starkare sjukvård och ett tryggare Sverige.

Regeringen har under mandatperioden gjort historiskt stora satsningar på sjukvården för att korta körerna och öka kvalitén men det räcker inte. Vi socialdemokrater är fast beslutna att ta itu med bristerna i sjukvården. Därför lanserar vi socialdemokrater det mest omfattande trygghetsprogrammet i modern tid.

För Norrbottens del handlar det om drygt 380 miljoner kronor årligen för att bland annat korta köerna och utveckla den nära vården.

– Jag vill också lyfta fram de satsningar som görs för att korta köerna och öka kvalitén inom psykiatrin och satsningen på personalen, det är två områden som jag är lite extra glad och stolt över att kunna prioritera framåt om vi får väljarnas förtroende att fortsätta styra regionen, det säger Anders Öberg regionråd.

– Politik hänger ihop och för att klara av vårt uppdrag gentemot norrbottningarna på ett bra sätt har mandatperiodens riktade medel till sjukvården spelat stor roll och kommer att göra det även framgent, avslutar Anders Öberg.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

facebook Twitter Email