En jämlik sjukvård i hela Norrbotten

"För att alla ska ha tillgång till den bästa vården ska inte vården vara styrd utifrån efterfrågan eller vinstintressen. Den ska vara jämlikt och rättvist fördelad utifrån människors behov" skriver Anders Öberg i sin ledarkrönika idag i Norrländska Socialdemokraten.

Min drivkraft för politiskt engagemang har varit att stärka jämlikheten mellan olika grupper och individer.

Förutsättningarna för en jämlik sjukvård i Sverige och Norrbotten är på många områden beroende av sjukvårdens ekonomiska förutsättningar.

När Sveriges regioner och kommuner nu gör sina ekonomiska bokslut för 2020 kommer resultat vara en positiv läsning. Den socialdemokratiska regeringen såg att pandemin får konsekvenser, och att det fanns ett behov av en stark offentlig finansierad sjukvård.

Region Norrbotten har fått riktade stöd för att hantera provtagningar, vård för alla de som insjuknat med behov av intensivvård, och nu för vaccinationen. Det har inte bara handlat om riktade stöd utan också generellt stöd, för att kunna möta regionala behov inom vården och regionernas uppdrag. Det har varit en historisk satsning.

Vi kan idag bara ana vilka vårdbehov som kommer att finnas utifrån inställda operationer, undersökningar och att vi avstått från planerade besök under pandemin.

Behovet av rehabiliteringsinsatser för svårt prövade covidpatienter har vi bara sett början på. Dessutom vet vi inte vilka andra effekter vi har att vänta utifrån att vi stängt ner och ställt in mycket, som vi vet ger mervärden i våra liv.

Här kommer det finns verkliga behov av insatser för att förbereda och hitta friskvårdsinsatser i samverkan med föreningslivet, näringslivet och kommunerna.

Norrbotten ska ha en sjukvård och välfärd av högsta klass. Detta förutsätter att den är jämlik och rättvist fördelad för att vara tillgänglig för alla. För mig är det självklart att vården ska utgå från norrbottningarnas behov.

Tage Erlanders, en mångårig statsministers, vision var det starka samhället. Ett sådant samhälle bygger på att människor känner att det är jämlikt och rättvist. Då behöver vården finnas tillgänglig och av hög kvalité. Vårdens utveckling och möjligheterna är långt större nu.

Men för att fortsätta att utveckla vården går det inte att prioritera bort utvecklingsfrågorna och det metodiska, men många gånger tidskrävande arbetet med att införa nya metoder. Den jämlika vården bygger på att fasa in och ta tillvara de nya utprövade vårdlösningarna.

För att alla ska ha tillgång till den bästa vården ska inte vården vara styrd utifrån efterfrågan eller vinstintressen. Den ska vara jämlikt och rättvist fördelad utifrån människors behov.

facebook Twitter Email