24 miljoner till Region Norrbotten

Vid gårdagens regeringssammanträde beslutades hur Patientmiljarden ska fördelas. Landstingen får dela på nästan en miljard kronor för att förbättra tillgängligheten i vården och för att korta vårdköerna. För Norrbottens del betyder det drygt 24 miljoner kronor.

Patientmiljarden är en stor vårdsatsning som presenterades i budgetpropositionen för 2018 och innebär skärpt vårdgaranti och införandet av patientkontrakt. En satsning som är särskilt viktig för äldre med många vårdkontakter och i behov av mer sjukvård.

– De här är pengar som gör stor skillnad för Norrbotten och som åter igen visar på vikten av en S-ledd regering. Vi kommer att lägga fokus på kompetensutveckling, vårdutveckling och på att skapa goda arbetsvillkor, berättar regionråd Anders Öberg.

– Rent konkret betyder det bland annat att vi satsar på en stanna kvar premie för allmänläkare i primärvården och koordinering av fast vårdkontakt för att skapa kontinuitet och trygghet inte minst för våra äldre patienter, fortsätter Anders Öberg.

– En annan sak jag vill lyfta fram som vi kommer att göra för att utveckla verksamheten är att vi kommer att införa ytterligare lättakut på en hälsocentral. Vi ser att försöket med i Piteå faller väl ut och vill prova det på fler ställen för att öka tillgängligheten och förbättra vården, avslutar Anders Öberg.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

 

facebook Twitter Email