22 miljoner till länets skolor

Kommuner och huvudmän för fristående skolor kan begära ut en miljard från Skolverket för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Bidraget fördelas utifrån elevantal och med hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Tre Norrbottenskommuner finns med bland de 20 kommuner som kan ta del av mest pengar per elev hösten 2018, då den första miljarden i stödet fördelas. De tre kommunerna är Övertorneå, Haparanda och Överkalix.

– Vi ser att ojämnlikheten i den svenska skolan har ökat under lång tid. Dina förutsättningar att klara av skolgången avgörs till stor del av dina föräldrars utbildningsbakgrund, så kan vi naturligtvis inte ha det, säger Ida Karkiainen, riksdagsledamot med placering i utbildningsutskottet.

Sammanlagt får kommunerna i Norrbotten dela på 22 miljoner kronor När regeringens satsning är fullt utbyggd förstärks den statliga finansieringen av skolan med sex miljarder kronor årligen genom det nya statliga stödet. Stödet fasas in under tre år, helt enligt Skolkommissionens förslag. Under 2018 avsätts 1 miljard kronor, år 2019 avsätts 3,5 miljarder kronor och från år 2020 avsätts 6 miljarder kronor årligen.

– Alla ska få en bra skola oavsett var man bor eller vilken skola man går i. Därför tas nu det första steget i ett större statligt ansvar för finansieringen av skolan. Nu behöver kommuner och ansvariga för fristående skolor behöver göra allt de kan för att förbättra likvärdigheten, avslutar Ida Karkiainen.

För mer information:

Ida Karkiainen, riksdagsledamot
072-541 52 76

 

facebook Twitter Email