170 miljoner gör bra skolor i länet ännu bättre med (S) satsningar

– Socialdemokraterna vill konkret investera mer än 200 fler lärare i Norrbotten. Därutöver föreslår Socialdemokraterna 147 extra tjänster till Norrbottens skolor. Extra tjänster som avlastar lärarna och ger dem större utrymme att koncentrera sig på undervisning, säger Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokratisk Riksdagskandidat från Luleå.

– För att påbörja en långsiktig satsning för investering i lärarna så kommer Norrbotten även att tillföras 86 extra miljoner för att höja läraryrkets attraktivitet och göra det till ett drömjobb, säger Ida Karkiainen, Socialdemokratisk Riksdagskandidat från Haparanda.

– De senaste åren har flera kommuner i Norrbotten utmärkt sig som goda skolkommuner med bra skolresultat t ex Piteå, Luleå och Boden. Länets socialdemokratiskt styrda kommuner har visat att det går att gå emot resultaten av den nationellt förda skolpolitiken, säger Fredrik Lundh Sammeli.

– Skolorna i Norrbotten behöver en nationell politik som stärker kunskapsresultaten och lärarna och deras kompetens i våra skolor. Det är nödvändigt om bra skolor ska kunna bli ännu bättre, säger Ida Karkiainen.

Några av de Socialdemokratiska skolinvesteringarna som gör Norrbottens skolor ännu bättre är: maxtak i förskolan, läxhjälp till alla barn, fler lärare/mindre klasser i F-3, fler speciallärare, satsning på utsatta skolor, investering i läraryrkets attraktivitet, extra tjänster i skolan ? minska lärarnas administration.

– Sammantaget handlar det om investeringar med 170 miljoner i Norrbottens skolor och lärare. Det är en satsning som gör det möjligt för Norrbottens skolor att bli ännu bättre att ge eleverna förutsättningar att nå bra kunskapsresultat, säger Ida Karkiainen och Fredrik Lundh Sammeli.

 

facebook Twitter Email