Hannah tar steget fram i riksdagen

Vid den Socialdemokratiska Riksdagsgruppens möte under tisdag kväll beslutades att Hannah Bergstedt kliver fram och får större ansvar genom att bli vice gruppledare för Socialdemokraterna i Riksdagens Skatteutskott. Hannah Bergstedt byter därmed från Civilutskottet till Skatteutskottet. Och uppdraget som vice gruppledare innebär nu också ett ökat ansvar och förstås ett stort  förtroende från den egna gruppen i riksdagen. Uppdraget…

Läs mer

Riksdagen klubbar S-förslag från Norrbotten

Riksdagen beslutade på onsdagen (14/3)att ge regeringen i uppdrag att ta fram ett program för en sammanhållen gruv- och mineralindustri. Det betyder att riksdagen säger ja till en motion från Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S) från Norrbotten. Riksdagen beställer därmed ett mer ambitiöst arbete än vad regeringen själv ville göra. Enligt riksdagsbeslutet ska programmet bland annat…

Läs mer

Inga besked om E10:an!

– Jag är orolig för att vi kommer att få se fler olyckor på E10:an innan nödvändiga åtgärder är genomförda. Jag tycker därför mina frågor om när det finns pengar för att sätta igång med åtgärderna är fulltberättigade. Det säger Karin Åström, Riksdagsledamot (S) som tillsammans med riksdagsledamot Leif Pettersson ställt frågor till ansvariga statsrådet Catharina…

Läs mer

S-ledamöter belyser kvinnors vardagsvillkor

På Internationella kvinodagen 8 mars deltar riksdagsledamöterna Hannah Bergstedts och Maria Stenberg i en rad aktiviteter och möten i Piteå och Luleå Programmen 8 mars Hannah Bergstedt  i Luleå 11.30 – 13.00 Samtalslunch om kvinnors livsvillkor i Norrbotten På internationella kvinnodagen den 8 mars bjuder vi in till samtalslunch med Hannah Bergstedt, riksdagsledamot. Temat för samtalet…

Läs mer

Hannah möter unga arbetslösa

Hannah Bergstedt, Riksdagsledamot (S) besöker UTAN-projektet 08.30 – 12.00 den 27 februari. UTAN-projektet finns vid studiecentrum vid arbetsförmedlingen i Piteå.Hannah kommer att få en presentation av projektet, men också få delta i gruppens aktiviteter, samt få samtala med ungdomarna som deltar i projketet. UTAN-projektet är ett gemensamt projekt mellan Piteå och Luleå kommuner. Syftet är…

Läs mer
facebook Twitter Email